Školní kurz „V přírodě“

Pro základní školy jsme nově připravili upravenou formu našeho kurzu. Jedná se o školu v přírodě, kde žáci absolvují pouze deset vyučovacích lekcí plavání v pěti blocích se zaměřením na vodní záchranu, prevenci utonutí, první pomoc a zdokonalení plaveckých technik. Další denní program obsahuje 1.5h dlouhý pohybový program teambuildingových aktivit v přírodě a 1.5 h dlouhý výukový program o ekologii, ochraně přírody a poznávání fauny a flory. Výuka probíhá názorně, pomocí ukázek, praktických nácviků a her pod vedením přírodovědce, dlouholetého zaměstnance ZOO Praha, průvodce a cestovatele Jakuba Radoše. Lze žádat o příspěvek na kurz u zdravotní pojišťovny.

Objednat kurz