Náš team

Naši koordinátoři

Er nahm an einem Kurs des ASA Education Centre für Schwimmlehrer, London, Großbritannien, teil (2012)

Absolvent des Masterstudiums, Fakultät für Leibeserziehung und Sport, Karlsuniversität (2009)

He took a course organised by the ASA Education Centre for swimming instructors, London, Great Britain​ (2012)

Absolvent magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2009)

Graduate of the Master’s study of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University (2009)

Absolvent ASA výukového programu pro učitele plavání, Londýn, Velká Británie​ (2012)